Danefæ-produkter skal være sikre, risikofri og bekymringsfri for vores kunder. Dette gælder både funktion

samt det, der er skjult for øjet. Vi har definerede standarder for kemi-indhold i vores  produkter samt

sikkerheds-guidelines for vores design. Disse standarder bliver årligt gennemset og opdateret i henhold

til gældende lovgivning af de uvildige testinstitutter SGS og Dansk Teknologisk Institut (DTI) for at sikre, at vi altid er

med helt fremme på seneste udvikling i og krav til folkesundheden. Derudover optimerer vi selv produktkravene

ud fra vores egne forventninger som brugere samt feedback fra vores kunder. Vi foretager hver sæson

stikprøvekontroller med hjælp fra SGS og DTI for at sikre os, at vi lever op til vores standarder.

Hver dag hele ugen trækker vi lod blandt alle dagens webshopordrer om en vinder af en jubilæumskjole og en

vinder af en jubilæumsbluse.

A Decade of Danefæ !

Danefæ and Safety


Danefæ products must be safe and worry-free for our customers. This applies both to function as well as
that which is hidden from the eye. We have defined standards for the chemical content of our products,
as well as safety guidelines for our design.

These standards are reviewed annually and updated under the applicable law of the independent test
labs SGS and Danish Technological Institute (DTI) to ensure that we are always at the forefront of
recent developments in legal, safety, and health requirements. in addition, we optimize product requirements
even further from our own experiences as users, and with feedback from our customers.

We perform random safety and health tests every season with SGS and DTI to ensure that we live up
to our standards.