Forbrug med omtanke

Danefæs produkter har en kvalitet, der holder til masser af aktivitet, leg og slid, og det betyder også, at det kan gå i arv og genbruges fra barn til barn til barn eller sæson efter sæson – og at vi dermed kan være med til at mindske en brug-og-smid-væk kultur i forhold til vores produkter.

Partnerskab og dialog med vores forhandlere med henblik på fælles udvikling

Vi ønsker at indgå samarbejde og partnerskab med vores forhandlere for sammen at finde måder, hvorpå både vores forhandlere og Danefæ positivt kan udvikle salg og kommunikation med fokus på vores værdier og tilgang til CSR til slutbrugerne.

Dialog med slutbrugere

Vi ønsker at bygge på vores familiære ånd i vores direkte kommunikation med slutbrugerne – og skabe engagement og oplysning om vores fælles indsats for at opnå de bedste resultater indenfor vores værdier om Kvalitet med Omtanke og Plads til Leg.

Vi ønsker at kommunikere og samarbejde med vores slutbrugere om, hvordan produkterne får så langt et liv som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning, bl.a. gennem information om hensigtsmæssig håndtering af produkterne i forhold til vask samt gennem henvisning til facebookgrupper om videresalg af Danefæ-produkter for derved at opfordre til genbrug. Modeller og mangfoldighed

Vi er opmærksomme på, at vi i vores valg af modeller til vores præsentationsmaterialer kommunikerer værdier, og vi ønsker at understrege mangfoldighed og ”plads til leg” ved brug af en bred vifte af naturlige modeller, der afspejler diversiteten i resten af samfundet. Vi sikrer forbrug med omtanke ved at holde et skarpt øje på kvalitet og vedblivende at kvalitetsteste og videreudvikle og ved at opnå og dele viden om Forbrug med Omtanke med forbrugere og forhandlere.