Produktion med omtanke

Samarbejde, partnerskab og dialog er kernebegreber i vores relation til vores producenter, således at vi i fællesskab kan produktudvikle og løfte niveauet til gensidig glæde og gavn.

Omtanke for miljø

- Vi udvælger producenter med omtanke for deres påvirkning af miljøet, og vi indgår kontrakter med disse, hvorefter producenten forpligter sig til at leve op til vores Code of Conduct samt naturligvis nationale såvel som internationale regler på området samt at tilrettelægge produktionen, så denne er mindst muligt skadelig for miljøet. Vores Code of Conduct bygger på principperne i Global Compact. Vi kræver naturligvis, at alle vores producenter lever op til EU’s kemikalielovgivning REACH, der regulerer brugen af kemikalier og sikrer at kemikalier bruges forsvarligt og med minimal risiko for sundhed og miljø.

Omtanke for rettigheder

Ingen ulovlig børnearbejde: Vi accepterer ingen ulovlig børnearbejde i produktion af vores tøj, og vores producenter forpligter sig til i vores kontrakt med dem ikke at benytte ulovligt børnearbejde i produktion af vores tøj. Tematikken om børnearbejde er dog ikke kun sort/hvid. I mange lande er børns indtægt ved lovligt arbejde afgørende for hele familiens opretholdelse. Det er derfor vigtigt, at man ikke afviser, at børn kan arbejde på steder med ordentlige forhold og i en kontrolleret mængde. Afviser man al børnearbejde kan det få helt uoverstigelige konsekvenser for både børnene og deres familier, da børnene så er nødsaget til at søge arbejde indenfor langt farligere og ukontrollerede områder. Vi støtter derfor børns arbejde på mindre og ikke belastede områder i et begrænset og lovligt omfang, der ikke står i vejen for børnenes mulighed for skolegang og uddannelse.

Omtanke for arbejdstagerrettigheder:

Vi udvælger producenter med omtanke for deres arbejdsmiljøforhold og i vores kontrakter med producenten forpligter de sig til at leve op til nationale og internationale regler på området, herunder at respektere menneskerettigheder og have ordentlige arbejdsforhold.

Vi sikrer overholdelse af miljøkrav og menneskerettigheder ved jævnlige besøg af vores produktionssteder for at sikre kvalitet og ordentlige forhold. Hovedparten af vores produktion udføres desuden af producenter, som vi har en længerevarende relation til, hvorved gensidig respekt, dialog og åbenhed oparbejdes – og problemer lettere overkommes.